You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

The North Alliance (NoA) inngår partnerskap med internasjonalt teknologisenter, C4IR Ocean

Toppbilde i pressemelding vedrørende inngåelse av partnerskap mellom NOA og C4IR Ocean
Foto: The North Alliance

Havteknologisenteret C4IR Ocean inngår i World Economic Forum’s globale nettverk. Nettverket har som mål å samle vitenskap, industri og myndigheter rundt nye teknologiløsninger for å sikre sunne og produktive verdenshav. NoA går inn som partner for å bidra til å nå et internasjonalt publikum gjennom historiefortelling og engasjerende brukeropplevelser.

Senteret ble etablert av Aker-konsernet og World Economic Forum (WEF) i 2019. Senteret er ett av 13 sentre i WEFs globale nettverk for den fjerde industrielle revolusjon («Center for the Fourth Industrial Revolution», C4IR) som arbeider for at teknologi og digitalisering skal løse viktige samfunnsoppgaver. Senteret i Oslo er det første i nettverket dedikert til bærekraft og verdenshavet.. Flaggskip-prosjektet, Ocean Data Platform, frigjør havdata og gjør omfattende, ny innsikt tilgjengelig for forskere, beslutningstakere og utviklere over hele verden. Med dette vil C4IR Ocean samle private og offentlige aktører for å utvikle nye lovverk og løsninger som gjør det mulig å drive nødvendig endring for å ivareta havets helse.

- Gjennom datterselskapet Making Waves har NoA jobbet med Ocean Data Platform siden oppstart i september 2019. Nå stiller vi hele vår bredde av kompetanse innen kommunikasjon og merkevarebygging, markedsføring og teknologi til disposisjon for C4IR Ocean og deres misjon. Målet er å sikre at komplekse utfordringer rundt havets helsetilstand formidles på en forståelig og engasjerende måte til et globalt publikum av interessenter og potensielle partnere, sier Katrine Sundbye, kundedirektør i NoA.

Samarbeider for å mobilisere flere progressive ledere

The North Alliance (NoA) er et skandinavisk design-, kommunikasjons- og teknologinettverk bestående av 12 av regionens ledende byråer innen datadrevet markedsføring, reklame, design, digital tjenesteutvikling og forretnings-innovasjon. NoA inngår nå et formelt partnerskap med C4IR Ocean og investerer 3-4 MNOK i satsingen. Investeringen går blant annet til å bidra med strukturerte prosesser for å utforske ideer og muligheter sammen med partnerne, videreutvikle havdata-plattformen og tydeliggjøre og styrke C4IR Oceans merkevare og kommunikasjon.

- Vi ønsker å være det største, mest inkluderende og resultatorienterte miljøet for teknologi-drevne løsninger for havet. Vi har et klart mål om å engasjere nøkkelaktører innen havindustri, myndigheter og vitenskap. Det at vi går sammen med en kompetanse-organisasjon som NoA for å styrke vår merkevare og brukeropplevelse, vil hjelpe oss å mobilisere enda flere progressive ledere globalt. Vi gleder oss til å meisle ut en tydelig vei videre fra visjoner til konkrete programmer og aktiviteter sammen med NoA og deres ledendge team av kommunikasjons- og tech-eksperter, sier administrerende direktør i C4IR Ocean, Bjørn Tore Markussen.

Et økende nettverk av handlingsorienterte havforkjempere

C4IR Ocean fokuserer på å gjennomføre konkrete og målbare handlinger - i kontrast til en tradisjonell tenketank. Senteret har allerede knyttet til seg nøkkelpartnere innen vitenskap, teknologi og industri, som blant annet Næringslivets Handelsorganisasjon (NHO) og Cognite. Tidligere i høst annonserte også Microsoft sitt partnerskap med C4IR Ocean, som en grunn-sten i deres globale bærekraftssatsing for rent vann. NoA bringer ny og verdifull kompetanse inn i partnerskapet med deres sterke meritter innenfor kommunikasjon, data-drevet markedsføring, design og tjenesteutvikling.

- NoAs strategi er å bidra til positive endringer med internasjonal rekkevidde. Derfor er C4IR Ocean en perfekt partner for oss. Det er en tydelig forventning og nødvendighet at næringsaktører blir langt mer miljøbevisst, og det skaper naturlig nok både utfordringer og muligheter for våre kunder. Derfor er samarbeidet med WEF og C4IR en sjelden mulighet; vi får anledning til å vise at bærekraftige løsninger også kan representere attraktive forretningsmuligheter, sier Kim Ydse Krogstad, leder for NoA Norge.

Contact:

NoA:

Katrine Sundbye, Client Director
Tel. +47 976 68 866

C4IR Ocean:

Bjørn Tore Markussen, CEO
Tel. +47 909 15 668