You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Møt månedens team: Riksrevisjonen

Riksrevisjonen kontrollerer at Regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin. Det gjør de ved å undersøke regnskapene og driften til statlige organer og virksomheter. Resultatet av arbeidet er rapporter som offentliggjøres. Vårt team hos Riksrevisjonen har pusset opp brandet, utviklet nye nettsider og arbeidet med å digitalisere rapportene, som frem til nå kun har blitt utgitt som PDF-er.

Group of people lined up beside eachother, smiling at the camera
Strålende team i vårsol: Teamet består av Anne-Hilde Vestre (prosjektleder), Roza Rafiq Moustafa (Front-end utvikler), Svanhild Egge (Digital Designer), Maria Bono (Designer), Erik Nesse (Tech lead) og Joanne Cuffey (Backend (Episerver) utvikler)

– Hvem er det som bruker Riksrevisjonen?

– Brukerne av Riksrevisjonen er oss alle, men samtidig neppe hver enkelt av oss: Riksrevisjonen forteller om hvordan Norges ressurser brukes, og følger opp både når offentlige prosjekter har gått bra men også når de har gått på en smell. Et av målene våre har vært å gjøre de kompliserte rapportene mer tilgjengelig for folk. Dette har vi blant annet gjort ved å jobbe mye med typografien og lesbarheten, sier frontend-utvikler Roza Rafiq Moustafa.

Fra PDF til web

Den store utfordringen i engasjementet har vært å utvikle gode løsninger for å digitalisere rapporter som til nå har vært designet for å printes og leses på papir.

– Det å gjøre grafer og tabeller tilgjengelige og responsive slik at leserne klarer å fatte og lese all teksten var veldig utfordrende i begynnelsen, sier grafisk designer Maria Bono.

– Vi måtte virkelig utfordre Riksrevisjonen til å tenke digitalt og ikke på trykk som de var vant til.

Blar frem til godbitene

– Brukerinnsikten vi hadde viste at at de færreste leser gjennom hele rapporten, men snarere de enkelte delene som er relevante for dem. Leserne er mest interessert i min by eller mitt departement. Så det å ha en logisk og brukervennlig navigasjon har vært veldig viktig å få på plass, forteller designer Svanhild Egge.

– Det gjelder for eksempel å vise hvor langt man har kommet i et kapittel ved å ha en tidslinje på toppen, hva neste og forrige kapittel handler om og lignende, skyter Moustafa inn.

– Og fotnotene! legger Egge til.

– Ja! Fotnotene må være lett tilgjengelig ved siden av teksten hele tiden, sier Moustafa.

Rapporten Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene er den første som utelukkende er utgitt digitalt. Kun oppsummeringen er tilgjengelig som PDF.

Screenshot from Riksreviasjonens website showcasing raports and graphs
Oversiktlig: Det er mye informasjon som skal inn i rapportene, og mange grafer som skal skinne

Modernisert brand

– I fjor høst moderniserte vi brandingen og lanserte blant annet en oppdatert logo, ny typografi og nye farger. Mens vi har jobbet med å utvikle digitalrapporten har vi virkelig fått pushet brandingen til nye høyder, sier Egge.

I arbeidet med nettsidene har teamet også hjulpet Riksrevisjonen med elementær kommunikasjon:

– Riksrevisjonen trenger en setning som forklarer kort og konsist hva de gjør, ettersom få utenforstående egentlig vet det, forteller tech lead Erik Nesse.

– Vi har brukertestet den setningen så utrolig mange ganger, både på folk fra forskjellige departementer, hos stortinget og på journalister. Hver gang måtte vi tilbake og gjøre justeringer, siden det var vanskelig å forklare arbeidet Riksrevisjonen gjør i én setning, legger Egge til.

Etter mye debatt og testing ble setningen til slutt “Riksrevisjonen sjekker hvordan regjeringen og myndighetene gjør jobben sin”, som pryder forsiden av de nye nettsidene.

Screenshot of Riksrevisjonens websites homepage
Debattert: Å forklare hva Riksrevisjonen gjør men én setning skulle vise seg å være vanskelig.

Enkelhet for redaktører

Nye riksrevisjonen.no er bygget på Episervers CMS.

– Fra et teknisk ståsted er dette ikke det mest avanserte tech-prosjektet, vi har for eksempel ikke akkurat brukt VR-headset, sier backend-utvikler Joanne Cuffey og smiler.

Woman with two computer screens in front of her, one of them has a programming software window open
Egenutviklet: Joanne Cuffey er backend utvikler og har bidratt til å utvikle egne Episerver moduler for avansert innhold som grafer.

– Som utvikler har det vært spennende å bygge et CMS som skal være lett å bruke for redaktørene i Riksrevisjonen. De har mye innhold som kommer i et Word-dokument, og som skal inn i Episerver-løsningen. Å lage digitale rapporter er helt nytt for dem - og det er i tillegg avansert innhold, med grafer, tabeller og kart. Vi har utviklet en del egne blokker i Episerver for å gjøre rapportene mer interaktive, og det har vært veldig interessant arbeid, sier Cuffey.

Drømmekunde

– Jeg synes prosjektgruppen vi har jobbet med hos Riksrevisjonen har vært fantastiske å samarbeide med. De lar oss prøve alt, og har en enorm tillit til oss, forteller Nesse.

– Riksrevisjonen kan høres litt skummelt ut, men de er fantastiske å jobbe med, ja, supplerer prosjektleder Anne-Hilde Vestre.

– De er hyggelige, tar kjappe avgjørelser og tenker veldig moderne, mener hun, og resten av teamet nikker.

En magisk knapp

– I fremtiden vil vi jobbe mye med å automatisere arbeidet med å legge inn innhold for redaktørene. Det er som sagt mye jobb med å løfte Word-innhold over i Episerver, så vi ser etter måter å automatisere denne prosessen, sier Erik Nesse.

– På et møte tegnet kunden en magisk knapp på et whiteboard og sa “dette er det vi drømmer om”. Så vi jobber med et proof of concept for en magisk knapp frem til sommeren. Det er min hverdag nå, sier Nesse.

Hver måned intervjuer vi et Making Waves-team, for å høre mer om engasjementet de jobber i og de mest interessante faglige utfordringene teamet møter på.