You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Møt månedens team: OBOS

Fra venstre: Erik Jansson (rådgiver/kundeansvarlig), Åshild Knudsen (UX lead), Örjan Andersson (tech lead/back end), Henrik Bjelland (front end), Marianne Olsen (prosessleder og rådgiver), David Årthun Bakke (front end), Live Kvelland (tjenestedesigner), Jonas Rolstad (back end), Andreas Schafferer (back end). Ikke tilstede: Kari Breidal (innholdsrådgiver).

Har du noen gang tenkt at det er på tide å bli bedre kjent med naboene dine? Du er ikke alene. OBOS har tatt tak i nettopp dette og lanserte nylig en løsning som skal stimulere til mer samvær og aktivitet i nabolagene.

– Noe av det viktigste for vår livskvalitet er å ha mennesker vi kan hilse på i hverdagen, det viser flere undersøkelser, forteller UX-lead Åshild Knudsen.

– Folk som kjenner naboene sine trives bedre og blir boende lengre. Derfor er det givende å legge til rette for at beboerne kan bli bedre kjent med andre i nabolaget sitt, legger hun til.

Screenshot of the new OBOS application together with OBOS' logo.

Unikt vertskap

Den nye tjenesten heter “Vårt nabolag”, og ble lansert i slutten av august. Tjenesten legger til rette for at naboene selv kan planlegge og gjennomføre felles aktiviteter. For å få til dette skaper tjenesten både fysiske og digitale møteplasser – samtidig som OBOS etablerer en ny rolle som ansvarlig nabolagsvert.

Beboerne i “Vårt nabolag” vil få tilgang til følgende tjenester:

  • Ledige lokaler. Fellesrom, ledige lokaler og uteområder kan bookes gjennom løsningen.
  • Aktiviteter. Planlegging og påmelding til aktiviteter som naboer har tatt initiativ til: en sjakkgruppe, ølbrygging, turgåing, binge-watching, e.l.
  • Lodde stemningen. Egne idéer man kan lodde stemningen for: “Er det noen som har lyst til å være med på ……?”
  • Lokale fordeler. Næringsvirksomheter i området kan gi naboene gode tilbud og ekstratjenester.
  • Nabolagsvert. OBOS sin nabolagsvert er på plass i nabolaget, og bidrar til at tjenesten fungerer i det fysiske rom, svarer på henvendelser og opptrer som en katalysator for aktivitet.

Gjør dørstokkmila kortere

“Vårt nabolag” ble først lansert i Kværnerbyen, et område med sammensatt demografi, som verken er spesielt “øst” eller “vest”. Senere vil tjenesten også rulles ut i andre OBOS-nabolag, og fungere på samme måte.

– Når vi snakker med beboerne i Kværnerbyen blir de veldig engasjerte av tjenesten, og har ideer til aktiviteter som de ønsker å starte. Nå er utfordringen å få naboene til faktisk å arrangere og delta på felles aktiviteter, sier tjenestedesigner Live Kvelland.

– Alle de smarte grepene i løsningen handler derfor om å senke terskelen for å møtes, forklarer hun.

Screenshot displaying some of the functions on the new OBOS application.

Teknologi som muliggjør

Teamet benytter Next.js for å bygge front-end. Next.js er et React rammeverk som gjør det mulig å skrive React-kode som blir bygget opp på server-siden. Back-end med APIer er bygget i Node.js. For å lagre data benyttes en kombinasjon av Microsoft SQL Server og Santity som er et headless CMS i skyen.

– Dette er en teknologi som er veldig i vinden nå, og som mange løsninger blir bygget på, sier tech-lead og backend-utvikler Örjan Andersson.

For å bruke den nye nabolagstjenesten må man være innlogget. Det at OBOS er medlemseid, og derfor har data på hvem som eier leilighetene, gjør at man har et godt utgangspunkt for å skape dialog mellom folk i en slik digital plattform.

Tverrfaglighet i høyeste potens

OBOS-teamet dekker mange fagdisipliner. Prosjektet har både fysiske og digitale komponenter, og det er levert på tjenestedesign, brukeropplevelse, teknologi, integrasjoner, kommunikasjon og innhold – alt bygget fra bunnen av.

– Noe av det mest spennende i dette prosjektet er alle fagdisiplinene som er involvert. Hvis man hadde tatt vekk én av komponentene ville det ikke gitt en like god opplevelse. Vi vil også trekke fram vårt gode samarbeid med Unfold, som allerede har utviklet flere innovative tjenester for OBOS, sier prosessleder og rådgiver Marianne Olsen.

A group of people gathered around and on top of a round metal construction, smiling at the camera.
OBOS-teamet vårt har vært i Kværnerbyen flere ganger, for å snakke med beboere mens de utviklet den nye tjenesten.

Dedikert kunde

– Jeg har nok aldri jobbet med en kunde som er så dedikert til det vi skal lage. Produkteier og prosjektleder hos OBOS er veldig på å pushe det visjonære, samtidig som de tenker på detaljene. Heldigvis har de også forståelse for begrensningens kunst. De forstår at man må prioritere for å få noe ferdig, sier Olsen.

Noe ikke mange vet er at OBOS er i hard konkurranse med andre boligforvaltere om å levere forvaltningstjenester til boligsameier. Sameier og borettslag kan når som helst bytte forvalter. Gjennom innovasjon og tjenesteutvikling øker OBOS sin konkurransekraft.

– Denne nabolagstjenesten blir et ekstra argument for å velge OBOS, sier Live Kvelland.

– Her leverer en tradisjonell boligutvikler og -forvalter også tjenester som skaper gode bomiljøer og mellommenneskelige forhold.

Screenshot displaying some of the functions on the new OBOS application.

Hver måned intervjuer vi et Making Waves-team, for å høre mer om engasjementet de jobber i og de mest interessante faglige utfordringene teamet møter på.