You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Studenter får jobbe med regjeringen og SiO

Bildet viser NoA Ignites sommerstudenter 2021. Fra venstre: Siw Smith, Sunniva Block, Sindre Sivertsen, Victor Jørgensen, Frøydis Jørgensen, Johanna Kinstad og Øyvind Strand. Edvard Liodden var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Sommerstudenter i NoA Ignite. Fra venstre: Siw Smith, Sunniva Block, Sindre Sivertsen, Victor Jørgensen, Frøydis Jørgensen, Johanna Kinstad og Øyvind Strand. Edvard Liodden var ikke til stede når bildet ble tatt.

Årets sommerstudenter er på plass, og de skal jobbe med Departementenes Sikkerhets- og Serviceorganisasjon (DSS) og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

Seks av studentene kommer fra NTNU, mens to av dem studerer ved Universitetet i Stavanger. Og når de skal holde liv i sjappa mens vi andre er på ferie, er det ikke småtterier de får å bryne seg på.

Den første gruppen består av Johanna Kinstad (frontend) og Frøydis Jørgensen (frontend) fra UiS, og Edvard Liodden (UX) og Sindre Sivertsen (backend) fra NTNU. De skal jobbe med Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), og oppgaven er å lage en arrangementskalender for alle Oslos 450 studentforeninger. Både sosiale og faglige linjeforeninger er en viktig del av studentenes liv, og teamet skal utvikle både backend, frontend og brukeropplevelser for administratorer og studenter.

Den andre gruppen er et rent NTNU-team med Siw Smith (data science), Øyvind Strand (UX), Victor Jørgensen (backend) og Sunniva Block (frontend). De skal gå inn i R1814-prosjektet for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Prosjektet skal etablere en ny Azure-basert datatjeneste og en administratorløsning for å vedlikeholde data om alle historiske regjeringer i Norge siden 1814. Data skal gjøres tilgjengelig for regjeringen.no gjennom et API.

I tillegg til studentene vil teamet bestå av en prosjektleder, design-lead og løsningsarkitekt fra NoA Ignite, samt teknisk personale fra DSS. Kommunikasjonsavdelingen ved Statsministerens Kontor er oppdragsgiver og vil også delta i designprosessen.

Populært med internships

De studentene som nå har sommerjobb i NoA Ignite kom seg gjennom et trangt nåløye, for det er mange som ønsker internships i norske bedrifter. I år var vi i Ignite med på et pilotprosjekt med speedintervjuer i regi av Poption, der til sammen 500 hadde meldt seg på. I tillegg fikk vi over 100 søknader. Etter en evaluering var det åtte som fikk sommerjobb.

De to teamene vil få veiledning av kundedirektører og prosjektledere de åtte ukene de jobber på kundeprosjektene. I tillegg får de coaching før de de skal presentere løsningene sine for både kunder og ansatte i NoA Ignite.

Vi gleder oss til å se hva studentene får til! I tillegg vil vi rette en stor takk til Departementene og SiO som stiller opp og vil ha studenter med på laget i sommer. Den beste måten å gi studentene god arbeidserfaring på, er å la de jobbe med reelle kundebehov – og det får de nå!

Flere interessante saker

Årets utgaver av nyhetsbrevet Skvulp

NoA Ignite styrker designavdelingen

En samlende identitet for Lillestrøm kommune

Ny personalisert medlemsweb for Tekna