You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.
Utdanningsforbundets nye nettsider, utviklet av NoA Ignite.

UDF – nye nettsider

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagorganisasjon, og med sine 180 000 medlemmer dekker de hele utdanningssektoren. Nettsidene er organisasjonens viktigste møtepunkt for medlemmer og tillitsvalgte.

Leveranse

 • Prosess- og prosjektledelse
 • Innholdsrådgiving
 • Interaksjonsdesign
 • Grafisk design
 • Illustrasjoner (Bold Oslo)
 • Backend
 • Frontend

Teknologi

 • Episerver CMS
 • React
 • AppSearch
 • WinOrg

Team

 • Karl Gustav Georgsen
 • Åshild Knudsen
 • Øyvind Bratvedt
 • Monika Steinstø
 • Eskil Teigen (CoWork)
Et sitat fra MediaLT som sier at Utdanningsforbundets nye nettsider holder høy kvalitet generelt, og er i tråd med kravene til universell utforming.

Utfordring

Utdanningsforbundet har vært kunde av oss i mange år, og vi samarbeider løpende på drift og videreutvikling av utdanningsforbudet.no med både kunden og CoWork. Høsten 2019 hadde Utdanningsforbundet behov for oppgradering av løsningen, og basert på styrende webstrategi definerte vi følgende hovedmål:

 • Nettsiden skal være i tråd med ny webstrategi og gjeldende regelverk.
 • Medlemmene skal finne fram til den informasjonen de trenger når de trenger den.
 • Medlemmene skal være mest mulig selvbetjente, og det skal være enkelt å administrere sitt eget medlemskap.
 • Det skal være enkelt å bli medlem.
 • Utdanningsforbundet skal fremstå aktuelt og appellerende.
 • Det skal være enkelt for redaktører å publisere innhold.
 • Medlemmene skal motta personalisert innhold som oppleves relevant for dem.

Omfattende redesign forenklet løsningen

Første fase av prosjektet var kvalitativ og kvantitativ innsikt. Noen av de viktigste brukerne av nettsidene er redaktørene, som er tillitsvalgte fra fylkeslagene. De hadde utfordringer knyttet til daglig drift av siden, da sakene de satt opp i Episerver-løsningen sjelden framsto slik de ønsket etter publisering. Innspill fra medlemsservice ga innsikt i hva medlemmer og ansatte har behov for, og Utdanningsforbundet satt også på verdifulle data.

I sum viste denne fasen at nettsidene ikke fungerte optimalt, verken for medlemmer, ansatte eller tillitsvalgte. Dette bekreftet behovet for å redesigne nettsidene.

Målene som ble definert i oppstarten ble førende. Gjennom dette skulle vi tilfredsstille krav til universell utforming, skrive om utdatert kode og gi medlemmene høyere grad av selvbetjening.

En faktaboks som sier hva NoA Ignite har gjort for Utdanningsforbundet: Totalt har vi endret på over 2600 filer, vi har lagt til 149311 linjer med kode, og fjernet 210305 linjer med kode.

Fokus på universell utforming

Tilgjengelighet og universell utforming har stått sentralt i redesignprosessen - både teknisk funksjonelt og visuelt. Utdanningsforbundet måler tilgjengelighet med verktøyet Siteimprove, og en suksessfaktor har vært at Utdanningsforbundet fortsatte å jobbe aktivt med å forbedre brukeropplevelsen etter lansering.

Vi har også igangsatt en prosess som skal forbedre søkeopplevelsen. Ved å integrere Elastic App Search, kan redaktørene påvirke søkeresultatene uten å ha teknisk kompetanse. Og ved hjelp av grensesnittet til App Search, kan resultater flyttes på, fjernes eller promoteres. I tillegg kan man legge til synonymer. Søket kan også forbedres basert på søkestatistikken.

Utdanningsforbundets tidligere visuelle uttrykket var både utdatert og problematisk i forhold til tilgjengelighet. Det nye grafiske designet har et helhetlig visuelt uttrykk som fungerer på tvers av en stor og komplisert løsning. I samarbeid med Bold ble det utviklet illustrasjoner for de ulike hovedområdene i Utdanningsforbundet, samt spesifikke forsikringsprodukter. Illustrasjonene har et organisk og vennlig uttrykk med menneskelige elementer i motivene, og de står godt sammen med det nye grafiske uttrykket.

Fornøyde og selvbetjente redaktører

Den tekniske oppgraderingen var den mest omfattende delen av prosjektet og gammel teknologi ble byttet ut. Vi startet med en blanding av JQuery, vanlig Javascript og gamle versjoner av React, som nå er erstattet ny React. Resultatet er at teamet jobber raskere, og at det er enklere å gjenbruke komponenter som tekstfelt og sjekkbokser på tvers av løsningen. I tillegg har vi ryddet opp i blokker og sidetyper. Disse tiltakene gjør redaktørjobben mer oversiktlig og utviklingen raskere.

Vi har også tydeliggjort funksjonalitet og satt opp et enklere publiseringsgrensesnitt for tillitsvalgte. Denne løsningen gir også redaktørene forhåndsvisning av artikkelen før publisering, og dermed får de etterlengtet kontroll på sluttresultatet.

Et av målene for prosjektet var at medlemmene skulle være mest mulig selvbetjente. I tillegg til en rekke andre endringer på interaksjon, har nettstedet derfor fått en helt ny navigasjonsløsning. Den gjør det enkelt for medlemmene å finne frem til relevant informasjon, samt administrere sitt eget medlemskap.

Tjenester

Experience strategy

We make sure design, tech and business goals are aligned

 • Experience vision
 • Roadmap
 • Service design
 • Strategy as process
 • Financial modelling

See more

Digital products and services

We create user-centric digital services that make life easier

 • Websites
 • Transaction services
 • Mobile apps
 • Chat & voice bots

See more

Kontakt oss

Asbjørn Vølstad

+47 982 56 059
Mail