You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

En samlende identitet for Norges niende største kommune

I starten av 2020 ble de tre kommunene Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til en ny; Lillestrøm kommune. Som tidligere tre ulike enheter trengte de en ny, felles identitet og profil som kunne forene de nesten 90 000 innbyggerne.

Leveranse

 • Designstrategi
 • Endringsledelse
 • Ny grafisk profil
 • Designsystem
 • Implementering
 • Kommunens nye hjemmesider

Team

 • Karen Fonk
 • Marthe Figenschou
 • Jørgen Maristuen
 • Graham Mansfield
 • Thomas Bull
 • Julia Kuhley
 • Kia Aulie
 • Erik Jansson
 • Sindre Annweiler
 • Bendik Høibraaten

“NoA Ignite har gjennomført og ledet oss gjennom en designprosess som har forenet oss, og den har gjort noe med innbyggernes innstilling som overstiger hva vi hadde håpet”
Heidi Lippestad, kommunikasjonssjef i Lillestrøm kommune

Utfordring

De tidligere kommunene Fet, Sørum og Skedsmo stemte mot kommunesammenslåing lokalt, men ble overkjørt av Stortinget nasjonalt. Mange kjempet likevel mot den nye koalisjonen helt fram til den nye kommunen var en realitet 1. januar 2020.

Sammenslåingen ble latterliggjort i leserinnlegg, på sosiale medier og i konkurransen om å tegne det nye kommunevåpen. Identitet og stolthet lå for mange i det de hadde vært før, ikke i det de nå ble bedt om å være.

Bilde som viser ny profil for Lillestrøm kommune.

Vår tilnærming

Nesten 10% av innbyggerne i Lillestrøm jobber i kommunen. De er ansatte i skoler, barnehager, sosialtjeneste, sykepleie, brann og politi, biblioteker og mange flere. Disse er prosjektets viktigste målgruppe, brukere og ambassadører.

«Gjennom en bred, involverende designprosess skjønte vi at måten vi kunne tilføre emosjonell verdi visuelt på var å omfavne ulikhetene. Vi ønsket å synliggjøre noe av historien som lå i de gamle kommunene og forsiktig tilføre det som ligger latent i den nye. Ikke utradere noe, men omfavne særegenheter og forskjeller»
Karen Fonk, Lead Designer og rådgiver i NoA Ignite

Intervjuer viste oss at folk i området var opptatt av at de ikke er en forstad til Oslo, men noe eget. Og de er stolte av det. Derfor har vi også jobbet med den språklige identiteten og bruker lokal dialekt bevisst i kommunikasjon der det er mulig.

Løsning

Ulikhetene i Lillestrøm kommune er sterke. Og ulikhetene gjør Lillestrøm sterk. Identitetens viktigste drivere er sammensatte former. Utgangspunktet er gamle merker fra fordums tømmerfløting - selve livsnerven og grunnlaget for bosetting i området. Så har vi lagt til andre former hentet fra den nye kommunen. Gamle og nye. Fra by og land. Tradisjonelt og moderne. Organisk og maskinelt.

Formene er delt i to, og satt sammen igjen til nye konstellasjoner. Lillestrøm omfavner dermed det Fet, Sørum og Skedsmo var tilsammen. Dette gir et visuelt språk med mye fortellerkraft og sterk, særegen karakter.

Identiteten har skapt sterk intern stolthet og strategien som ligger til grunn har blitt et definerende verktøy i kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne. Verktøyene har tatt kommunen gjennom både hverdag, og pandemi og sørget for konsekvent og helhetlig kommunikasjon på alt fra nettside til avstandsmarkering.

«Merkevareplattformen er blitt så godt tatt i mot at i ordførerens nyttårstale ble det referert til både innsikt, funn og konsept fra designprosessen. Vår strategiske brandhistorie ble sin i helhet distribuert til alle kommunens husstander. Og vi har aldri jobbet med en så herlig, modig og trygt prosjektteam på kundens side», sier Erik Jansson, rådgiver og kundeansvarlig.

Bilde som viser ny profil for Lillestrøm Kommune

Casefilm (enda bedre med lyd :) )

Tjenester

Experience strategy

We make sure design, tech and business goals are aligned

 • Experience vision
 • Roadmap
 • Service design
 • Strategy as process
 • Financial modelling

See more

Digital products and services

We create user-centric digital services that make life easier

 • Websites
 • Transaction services
 • Mobile apps
 • Chat & voice bots

See more

Kontakt oss

Erik Jansson

Kundedirektør
+47 958 90 279
Mail