You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience and security.

Møt månedens team: Bufdir

Bufdir-teamet, fra venstre; Thomas Ringen (kundekontakt og leveranseansvarlig), Ellen Viddal Øi (backend-utvikler), Antonio Ascione (backend-utvikler), Knut Sorknes (frontend-utvikler), Taran Steen (grafisk- og interaksjonsdesigner), Kari Sabine Malmin (frontend-utvikler), Jan Borgersen (prosjektleder) og Camila Sanhueza (tjenestedesigner)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et statlig organ med ansvar for barne- og familievernet i Norge. Making Waves jobber blant annet med Bufdirs tjenester knyttet til fosterhjem, foreldrehverdag, digitalt barnevern og bekymringsmelding, kommunestatistikk og digitalt støttet mekling. Teamet vårt består av ni personer, som leverer tjenestedesign, interaksjonsdesign, innhold, strategisk rådgivning samt frontend- og backend-utvikling. I tillegg får teamet hjelp av andre spesialister fra Making Waves når oppgavene krever det.

– Hva er den mest interessante problemstillingen dere har jobbet med for Bufdir så langt?

– Det må være Kommunemonitor, sier designer Taran Steen, og resten av teamet nikker.

Kommunemonitor er et statistikkverktøy, som gir kommuner mulighet til å sammenlikne seg med andre kommuner på områdene barnevernstjenester og nedsatt funksjonsevne.

– Her var vi helt *”hvor skal vi begynne?”* i starten. Vi visste jo ikke hva en kvintilvisning* var for noe, for eksempel. I begynnelsen trodde jeg at vi skulle tegne infografikk, mens Kommunemonitor endte opp med å bli et hardcore statistikkverktøy.

– Heldigvis er dette et veldig tverrfaglig team med mye forskjellig kompetanse. Vi løste Kommunemonitor ved å jobbe tett sammen. Alle her var viktige; også det gode samarbeidet med kunden var essensielt for at dette skulle fungere, sier Steen.

Screenshot of Bufdirs website showcasing how you can compare data from different areas
Fra Bufdirs Kommunemonitor

Kode som kan forandre liv

– For min del er Foreldrehverdag også et spennende prosjekt, skyter frontend-utvikler Knut Sorknes inn.
Foreldrehverdag er en av Bufdirs publikumsrettede tjenester. Verktøyet er en nettressurs som handler om relasjonen mellom barn og foreldre, der målet er å hjelpe foreldre til å bli trygge i rollen og bedre kjent med barnet sitt og seg selv.

– Det at vi jobber med en kunde som Bufdir gjør at jeg er litt stoltere av den jobben jeg gjør. Kode er fortsatt kode, men det er litt ekstra godt å vite at denne koden kan være med på å forandre liv, mener Sorknes.

Tjenestedesign for krisesenter

Teamet har vært tett på Bufdirs sluttbrukere ved flere anledninger. I Moss intervjuet de mennesker som bor på krisesenteret der, og benyttet tjenestedesign for å forbedre mottagelsen nyankomne ved senteret får. Teamet har også fått være flue på veggen under samtaler på familievernkontorene.

– Det er veldig givende å kunne fortelle folk rundt meg om mitt driv i dette prosjektet, samtidig som det er litt vanskelig. Å jobbe med denne typen alvorlige problemstillinger gjør at jeg tar med meg noe av arbeidet hjem og snakker mye om det med familie og venner, sier Taran Steen.

Emosjonelle øyeblikk

– Å være med på Bufdirs digitale reise er både utfordrende og givende, og man må være forberedt på emosjonelle øyeblikk. Man kan gå inn i et arbeidsmøte for å diskutere design, og underveis få klump i halsen når man etter hvert forstår hva løsningen vi skal lage kan bidra til. Bufdirs fagpersoner er flinke til å trekke fram suksesshistorier, snakke om virkelige mennesker og hva det i praksis kan bety for eksempel når et barn får den oppfølgingen det trenger i en akutt situasjon, forteller kundekontakt og leveranseansvarlig Thomas Ringen.

– I dette prosjektet får vi stadig større innsikt og forståelse for det fantastiske arbeidet som gjøres i Bufdir og Bufetat, og det er superenkelt å være engasjert på jobb, avslutter han.

  • I en kvintilfordeling deles populasjonen i fem like store grupper etter stigende verdi, slik at femtedelen med lavest inntekt er i første kvintil, femtedelen med nest lavest inntekt er i andre kvintil og så videre. (Kilde: Statistisk Sentralbyrås ordbok).

Hver måned intervjuer vi et Making Waves-team, for å høre mer om engasjementet de jobber i og de mest interessante faglige utfordringene teamet møter på.